Kontingent og priser 2023

Medlem af Dch Viborg

En forudsætning for, at man kan blive medlem er som udgangspunkt, at man har været tilmeldt et kursushold og at hunden har gennemgået grunduddannelsen på dette med stabilt fremmøde.

Tidligere medlemmer og personer, som har gennemgået hvalpe/grundkursus i anden DCH-afdeling eller tilsvarende anerkendelsesværdig forening eller træningssted kan dog optages direkte som medlem.

Tidligere kursister, hvis hund på grund af særlige omstændigheder ikke kan gå videre(hundens død eller lignende) kan blive medlem og gentage kursusuddannelsen uden anden betaling end medlemskontingentet. Det samme gælder gamle medlemmer af klubben, hvis de får ny hund.

For overførsel af medlemmer fra andre DCH-klubber gælder landsforeningens almindelige regler.

Kontingent dækker årskontingent til landsforeningen og kredsen, herunder udvidet forsikring (dog ikke IPO) efter landsforeningens regler, samt træning og brug af klubbens faciliteter.

Der kan opkræves brugerbetaling for deltagelse i særlige aktiviteter, herunder kurser, prøver, weekendarrangementer, haltræning m.v.

Kontingentet forfalder til betaling 1. januar med sidste rettigdige indbetaling omkring den 10. januar. Medlemmer, der ikke har betalt inden da kan slettes som medlemmer og må efterfølgende ikke træne.

Takster per 2023 (alle takster er oplyst eks. gebyrer)

Grundkontingentet for 2023 udgør 1.500 kr for træning med en hund på et hold.

Kontingentet dækker årskontingent til landsforeningen og kredsen, herunder udvidet forsikring efter landsforeningens regler, samt træning og brug af klubbens faciliteter

For træning med flere hunde eller på flere hold udgør kontingentet 1.900 kr

For passive medlemmer er kontingentet 800 kr.

Medlemmer der optages efter sommerafslutningen betaler nedsat kontingent på 800 kr for resten af kalenderåret for træning med en hund på et hold.


Takster for kursister (hvalpe og unghunde kursushold)

Kontingent for deltagelse på kursushold er 1000 kr

Kontingentet dækker årskontingent til landsforeningen og kredsen, herunder udvidet forsikring efter landsforeningens regler, samt træning og brug af klubbens faciliteter i 10 kursusuger.

Kursister, der optages som medlem før sommerafslutningen kan efter kurset fortsætte træning på et hold for 600 kr.

Kursister, der optages efter sommerafslutningen, skal betale sædvanligt kontingent for det kommende år. De kan træne videre resten af året uden ekstrabetaling.

Nyheder

Sponsorer