Værdigrundlag, vision og vedtægter for DcH Viborg

Værdigrundlag

Fundamentet for træning i Dch Viborg er, at det skal være sjovt for både hund og hundefører at træne – uanset hvilken disciplin, man vælger. Al træning i Dch har fokus på at etablere det bedst mulige samarbejde mellem hund og fører. Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

I DcH anvendes der derfor træningsmetoder, der er baseret på respekt for hunden som et levende væsen og forståelse for hundens naturlige adfærd. Træningsmetoderne bygger på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation, positiv forstærkning, tålmodighed og konsekvens.

Træningen tager udgangspunkt i hunden, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes. Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.

Vores målsætning er:

 • at kunne tilbyde spændende, sjov og engageret træning for hund og hundefører
 • at være klub for alle med interesse for hund, træning og aktivering af hunden
 • at sikre lige adgang uanset hundens størrelse, race eller blanding
 • at give mulighed for træning, der er til at betale
 • at kunne tilbyde gode træningsforhold
 • at tilbyde mange forskellige træningshold på forskellige niveauer
 • at tilbyde undervisning af kvalificerede trænere
 • at give medlemmerne mulighed for at deltage i konkurrencer på klub-, kreds- og landsplan
 • at bygge på en bred sammensætning af medlemmerne
 • at skabe en god klubånd gennem ærlighed, dialog og samarbejde

 

Visioner

 

 • At styrke den interne og eksterne kommunikation og dialog, så Dch Viborg fremstår som en god klub, hvor der er rart at være.
 • At klubben har en fornuftig økonomi, så vi løbende har mulighed for løbende at vedligeholde træningsarealer og træningsredskaber, som de lever op til godkendte standarder, samt fastholdelse af trænere gennem tilbud af kurser.
 • At fremelske frivilligheden i klubarbejdet, så der er flere der har lyst til at give en hånd med ved forskellige arrangementer på tværs af dicipliner og aktiviteter i klubben.
 • At der kan spares op, så vi på sigt kan få et forbedret og større klubhus.
 • At fastholde et årligt medlemstal på ca. 200, og gerne øge antallet af kursister, som ønsker at fortsætte som medlemmer af Dch Viborg. Det skal ske ved at kunne tilbyde træning på flere niveauer gennem uddannelse af flere trænere.
 • At klubben kan tiltrække trænere og træneraspiranter.
 • At klubben på sigt kan stille flere dommere og dommeraspiranter
 • At stimulere lysten til at deltage i konkurrence, at fastholde et højt niveau ved afholdelse af konkurrencer og fastholde høj deltagelse ved Dchs Danmarksmesterskaber.
 • At skabe gode forhold og positive relationer mellem medlemmerne uanset om man er medlem på motions- eller konkurrenceplan.

 

 • At afholde temaaftener med udefrakommende trænere, instruktører, dommere og dyrlæge m.v.


Vedtægter

Du kan læse klubbens vedtægter her:
/cms/ClubDcHViborg/ClubImages/Vedtaegter.pdf

Nyheder

Sponsorer