Visioner     

  • At styrke den interne og eksterne kommunikation og dialog, så Dch Viborg fremstår som en god klub, hvor der er rart at være.
  • At klubben har en fornuftig økonomi, så vi løbende har mulighed for løbende at vedligeholde træningsarealer og træningsredskaber, som de lever op til godkendte standarder, samt fastholdelse af trænere gennem tilbud af kurser.
  • At fremelske frivilligheden i klubarbejdet, så der er flere der har lyst til at give en hånd med ved forskellige arrangementer på tværs af dicipliner og aktiviteter i klubben.
  • At der kan spares op, så vi på sigt kan få et forbedret og større klubhus.
  • At fastholde et årligt medlemstal på ca. 200, og gerne øge antallet af kursister, som ønsker at fortsætte som medlemmer af Dch Viborg. Det skal ske ved at kunne tilbyde træning på flere niveauer gennem uddannelse af flere trænere.
  • At klubben kan tiltrække trænere og træneraspiranter.
  • At klubben på sigt kan stille flere dommere og dommeraspiranter
  • At stimulere lysten til at deltage i konkurrence, at fastholde et højt niveau ved afholdelse af konkurrencer og fastholde høj deltagelse ved Dchs Danmarksmesterskaber.
  • At skabe gode forhold og positive relationer mellem medlemmerne uanset om man er medlem på motions- eller konkurrenceplan.
  • At afholde temaaftener med udefrakommende trænere, instruktører, dommere og dyrlæge m.v.

Nyheder

Sponsorer